Visie & Missie

FlexCo-Engineer wil binnen het krachtenveld van mens en techniek, gebruikmaken van al haar kennis en kunde, de juiste oplossingen en ondersteuningen bieden aan haar klanten bij het realiseren van hun doelen. Voor de toekomst richt FlexCo-Engineer zich op 3D ontwerpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van efficiënte automatisering. Hierdoor kan alle aandacht gegeven worden aan het ontwerpproces. FlexCo-Engineer vraagt continue om feedback van de klant waardoor het ontwerpproces korter is en de kans op slagen van het product toeneemt.

FlexCo-Engineer wil de rol van Co-Engineer voor haar klanten vervullen. Dit wordt bereikt door een efficiënte en klantgerichte bedrijfsvoering, waarbij aandacht voor innovatie, kwaliteit, veiligheid, betrokkenheid en het creëren van partnerships voorop.
FlexCo-Engineer streeft naar duurzame vertrouwensrelaties met haar klanten.