Werkwijze & Contractvormen

Werkwijze In de realisatie van onze opdrachten staat het leveren van maatwerk voor onze klanten centraal. Het is zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium de vraagstelling duidelijk te krijgen, om snel en zorgvuldig in te kunnen spelen op de probleemstelling. Samen met de klant wordt het Programma van Eisen geformuleerd. Op basis hiervan worden de engineerings-uren vooraf geschat en de kostenbegroting gemaakt. Een offerte op maat, compleet met een Plan van Aanpak is het resultaat. Doel is om door middel van Aanpak overeenstemming te verkrijgen over de te volgen weg, om te komen tot het gewenste resultaat. In het Plan van Aanpak staat de uitgangspunten optimaal helder voor de betrokken contractpartijen. Dit document vormt de basis voor een gestructureerde uitvoering van het project.

De kennis in de diverse vakgebieden en samenwerking met opdrachtgevers zijn succesfactoren van deze werkwijze.